dissabte, 20 d’agost de 2011

Reportatge. El model educatiu plurilingüe

    L'educació plurilingüe i intercultural és un model educatiu que es proposa:

  • L'adquisició per part de tots els alumnes i les alumnes d'una competència plurilingüe en les llengües d'escolarització (valencià, castellà i una o dues llengües estrangeres), una competència acadèmica elevada en les diferents àrees del currículum adquirida mitjançant l'ús vehicular de tres o més llengües, i la capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural.

  • La potenciació de la nostra llengua i cultura tot convertint-la en el nucli organitzador del currículum, i la normalització de l'ús social, administratiu i acadèmic del valencià en els centres i el sistema educatiu.
    L'educació plurilingüe és una etiqueta excessivament simple per a un fenomen profundament complex. Una dificultat que no ha sigut tinguda en compte fins ara.

L'educació plurilingüe no és un model monolític. La seua essència és, precisament, la diversitat. No es pot anar a Galícia, Païs Basc o al Canadà a buscar solucions prefabricades per a les nostres escoles.

Si hi ha una introducció a l'educació infantil de l'ús vehicular de tres llengües-valencià, castellà i llengua estrangera- és millor ajornar la llengua dominant. Les investigacions realitzades en programes de doble immersió conclouen que, pel que fa a xiquets i xiquetes de llengua dominant, hi ha riscs d'interferència en el desenvolupament de la lectura i escriptura si s'ensenyen tres llengües simultàniament i que la presència primerenca de la llengua dominant (el castellà) en aquestes circumstàncies no millora la competència que adquiriran els xiquets i les xiquetes en aquesta llengua minoritzada (el valencià) i, possiblement, la de la llengua estrangera.

Hi ha uns principis rigorosos, producte de la investigació, que cal atendre; i unes bones pràctiques que cal tenir en compte. En conseqüència, es important assumir que no tot val en l'educació plurilingüe. Els projectes concrets poden ser molt flexibles, però els fonaments han de ser respectats. L'envergadura del projecte obliga a preguntar-se, abans de posar-ho en marxa, si els alumnes i les alumnes tenen la suficient competència comunicativa en anglés i si el professorat està familiaritzat amb els reptes que planteja ensenyament de continguts disciplinaris en una L2. L'educació plurilingüe és, doncs, com un pacte. Si es proposa objectius raonables, si s'entén als seus principis en la configuració del projecte, si s'hi aporten els recursos necessaris i si s'aplica amb rigor, l'educació plurilingüe proporciona els resultats que s'esperen.

Jo pense, que quan anomenen( el plurilingüe a l'escola ) sona molt bé. Doncs tenim que pensar, que si ens posen el 33% en valencià, el 33% en castellà i el 33% en anglés, estan tirant per terra la nostra llengua, que és el valencià.DAVID FERNÀNDEZ MIRALLES.  2n B.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada