dimecres, 5 d’octubre de 2011

Els PQPI una alternativa interessant

Actualment el nostre disposa d'un PQPI de dos cursos de formació ja consolidat i que orienta professionalment als alumnes cap a la capacitació del manteniment dels serveis informàtics i la telecomunicació. Com que entenem que és una modalitat interessant i un tant desconeguda hem preparat un resum del que són aquestos programes i què pretenen.
Els PQPI són programes adreçats a joves que no han obtingut el graduat en ESO i que pretenen desenvolupar unes competències bàsiques professionals i personals per afavorir la inserció laboral dels alumnes. La seua finalitat és proporcionar a l'alumnat unes competències pròpies d'una qualificació professional de nivell 1 del Catàleg nacional de qualificacions professionals, així com facilitar l'obtenció del títol de graduat en ESO i la formació per poder prosseguir els estudis en els diferents ensenyaments.
Els alumnes que superen els mòduls obligatoris d'aquests programes obtenen una certificació acadèmica expedida per l'Administració educativa. Aquesta certificació, en els termes que s'estableixin, ha de fer constar els mòduls específics que es corresponguen amb cada unitat de competència que conforme el programa de qualificació professional inicial i dóna dret, a qui ho sol·licite, a l'expedició per a l'Administració laboral del certificat o dels certificats professionals corresponents.
Els PQPI consten de mòduls específics amb què s'obté la qualificació professional, els mòduls generals que permeten continuar la formació bàsica i en alguna modalitat hi ha mòduls voluntaris conduents a l'obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. D'una banda aprenen les tècniques i competències professionals, segons els mòduls del programa i per altra banda, es refermen les competències pròpies de la formació bàsica de l'Educació Secundària Obligatòria.
El certificat aconseguit si se supera el cicle acredita les competències professionals adquirides i permet una convalidació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional en els termes que establix la normativa.
El primer curs de PQPI el cursen 16 alumnes i el de segon 12. La valoració en general de les primeres promocions ha sigut molt positiva.

Redacció Pebrella

1 comentari:

  1. jo pense que es una alternativa per als que els costa mes es una bona opinio :D

    ResponElimina