divendres, 8 de juny de 2012

Les proves Pau, una prova de foc per als alumnes de segon de batxillerat


Hem entrevistat el professor de valencià, Pep Soler, sobre les proves PAU perquè, encara que estem en 1r. de la ESO, ens interessa saber de què van per estar-ne informats.
 
  1. Que són les Proves Pau, Pep? Són unes proves per poder accedir a la universitat.
  1. A quina edat es poden presentar? Es presenten l´alumnat que haja aprovat 2n de Batxillerat.
  1. On es fan? Nosaltres les realitzem a Ontinyent, però l´alumnat de Benigànim les realitza a Xàtiva.
  1. Les pots fer d’una vegada? Si, la nota màxima són 14 punts i les pots fer a juny, si ho aproves tot, o a setembre, com una segona oportunitat, cas de no aprovar totes les matèries en juny.
  1. A quina hora tenen lloc? Duren 2 o 3 dies,  pel matí i per la vesprada

  1. Es difícil aprovar? No, perquè conta la nota global de les proves PAU i la mitjana de Batxillerat i la global de les Pau.

  1. Els qui aproven poden agafar les carreres que vulgen?Sí, la majoria sí, però qui les fa a setembre no pot agafar el que vol perquè no queden places.

  1. Si estás malat i no pots assistir a les proves les pots repetir? No, les has de fer en setembre o repetir 2n de Bat.

  1. Quines assignatures hi ha? Estan les comunes, que són: Castellà, Valencià, Anglès i Història. Però deprés hi ha dos més que es poden agafar com a optatives.


Raquel Esteve, José Bataller i Arturo Jesimov, 1r. ESO A

1 comentari: