dissabte, 6 d’octubre de 2012

Desvincular-se de la tirania del llibreDarrere d’aquest títol tan cridaner, s’amaga un intent d’acostar l’assignatura a l’alumnat. Intentar desprestigiar la qualitat dels llibres dels text seria pretensiós i desafortunat per a un simple grup d’educadors. Cal dir que la major part dels materials comercials venen avalats per vertaders equips professionals de l’educació que han treballat per a crear uns productes de gran qualitat. Però els falta una de les essències de la filosofia de l’educació significativa:  personalitzar els seus continguts.  A més a més com que volen satisfer  a la clientela ( que són el professorat i no els que els paguen) busquen un material tebi, neutre que,  acontente tots i totes, material  que no sempre és el millor.
L’assignatura de valencià, al nostre parer, ha d’estar guiada per un enfocament comunicatiu. Açò vol dir que bàsicament la  llengua ha d’ésser emprada per a comunicar-se i no per a ser estudiada (enfocament gramaticalista).  A partir d’aquesta premissa s’ha elaborat la major part del material utilitzat en el primer cicle d’ESO de l'institut. Però com?

  •  Procurant contextos reals en els projectes i temes treballats ( el nostre concurs literari, la Trobada, la revista del Centre..)
  • Intentant establir relacions amb altres àrees (interdisciplinarietat) ( elaboració del còmic, exposicions orals argumentatives o explicatives..)
  • Fer un ús real de la producció de textos.  ( escriure notícies per a la nostra revista, entrades als diferents blocs, ..)
  • Buscar ambients d’aprenentatge motivadors ( llibre de lectura voluntari, treballs en grup ..)
  • Ús de  de les noves tecnologies. Emprant ferramentes atractives i innovadores al servei de l’ensenyament del valencià ( producció de wiquicontes col.lectius, reforçament de continguts amb sessions de treball on line..)
  • Fomentar l’esperit crític de l’alumnat mitjançant l’ús de la llengua parlada i escrita (debats en les exposicions argumentatives, comentaris de les notícies de la revista i entrades dels blocs)
  • Evitar el mecanicisme memorístic de l ‘assignatura (defugir, sempre que siga possible,  de les avorrides sessions d’estudi memorístic)
  • Aconseguir un alumnat que participe activament en el procés d’aprenentatge, fent que l’avaluació forme part del procés d’ensenyament ( autoavaluacions, portfoli..)
  • Fomentant l’hàbit lector en contextos propicis ( sessions de treball en la biblioteca, lectures de textos digitals..)

 Així doncs, cap editorial podia fer-se càrrec d’elaborar un material amb aquestes premisses. Ho hem fet nosaltres, amb tots els seus errors i mancances, però amb la millor intenció. Esperem que aquest siga un curs útil. 

Des del departament de valencià de l'institut M. Sanchis Guarner

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada