dilluns, 10 de juny de 2013

Ens agrada el professorat de l'ESO
Aquest és el primer any que estic en l’ institut. A mi m’està agradant més que l’escola. Hi ha més mestres, alumnes, aules més grans, pati més gran, cafeteria, gimnàs, etc.

Però ara, no vaig a parlar en general de tot l’ institut, vaig a centrar-me només en els mestres. De tots els mestres que hi ha, sols em fan classe onze. Tots són prou diferents, cadascú té la seua estratègia: hi ha mestres que són graciosos, altres més amables o simpàtics, altres manen més feina, en canvi altres menys, uns es preocupen perquè hi pugues aprovar, altres es preocupen per posar el examen un dia o setmana que no tingues cap altre, amb alguns et pots permetre  dir alguna xorrada... Hi ha mestres que simpatitzen més en els alumnes, segons l’assignatura si t’agrada o no, si és difícil, si has d’estudiar més,... Hem de tindre molt clar, que la tasca que realitzen és molt difícil perquè cadascú de nosaltres (alumnes) tenim una manera de ser i comportar-se, uns interessos,... i ells han de intentar que tots ens eduquem i aprenguem per igual. A més, a ells els passa el mateix amb nosaltres i no tenen el mateix concepte de tots: uns som més simpàtics, altres més treballadors,... però al fi i al cap, tots hem de conviure junts durant moltes hores i durant molts dies; per això, el millor per a tots és respectar-se entre nosaltres i saber traure el millor de cadascú. 

 Alex 1r ESO

1 comentari: