dilluns, 16 de setembre de 2013

Les proves diagnòstiques es realitzaran anualment

D'ara endavant les proves diagnòstiques, que en alguns cursos s'han realitzat en segon o quart d'ESO,  van a tindre una periodicitat anual segon fonts oficials.

S'ha aprovat, a proposta de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, el decret pel qual es regulen les avaluacions diagnòstiques en els centres educatius  públics de la Comunitat Valenciana. 

L'avaluació diagnòstica es realitzarà en la totalitat dels centres  públics valencians que impartisquen Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria, en els nivells educatius que la Conselleria determine anualment, segons estableix aquesta regulació. 

L'avaluació diagnòstica tindrà un caràcter formatiu i orientador per als centres i informatiu per a les famílies i per a la resta de la comunitat educativa. Les proves tindran com a finalitat comprovar el grau de desenvolupament de les competències bàsiques que ha aconseguit l'alumnat, tenint en compte factors de caràcter sociocultural. 

El resultat no tindrà, en cap cas, incidència acadèmica ni podrà ser utilitzat per a establir classificacions de centre de cap tipus. 
Redacció PebrellaCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada