dissabte, 19 d’octubre de 2013

Sobre exàmens programats per al dia de la vaga

 
Arran de la vaga convocada per a la setmana que començarem en alguns instituts s'han programat exàmens per a eixos dies. Hem llegit una notícia publicada al respecte i la reproduïm integrament.

"Davant les queixes d'associacions de mares i pares d'alumnes de l’IES per haver-se programat exàmens el dia de la vaga del 24 d'octubre, des de la Confederació d'AMPAs Gonzalo Anaya recorden que els alumnes a partir de 3r de l'ESO que no realitzen l'examen, no poden veure's afectats en l'avaluació, sempre que s'haja decidit col·lectivament la inassistència a classe. Com expressa l'article 34.1 del Decret de Drets i Deures, “les decisions col·lectives d'inassistència a classe dels alumnes i les alumnes a partir del tercer curs de l'Educació Secundària Obligatòria, respecte a la inassistència a classe, no tindran la consideració de faltes de conducta ni seran objecte de sanció quan aquestes hagen sigut resultat de l'exercici del dret de reunió i siguen comunicades prèviament a la direcció del centre”. Aquest dret pren com a marc de referència l'article 8 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l'Educació, segons la redacció donada per la disposició final primera de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
Per això, des de la Confederació recorden que els exàmens no podran repercutir en les notes o en l'avaluació dels alumnes a partir de 3er de l’ESO sempre que un grup de 20 o més alumnes avale la decisió d'inassistència a classe i ho hagen comunicat a la Direcció Del Centre.
La presidenta de la Confederació Gonzalo Anaya, Loli Tirado ha expressat que “confiem en els professors que donen exemple de democràcia a les aules i respecten les decisions col·lectives dels alumnes”. Per això, manifesten que la solució és senzilla i passa per posposar els exàmens a una altra data.
"

Font  La veu del País Valencià

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada