dimecres, 16 de març de 2016

Ruta matemàtica a la ciutat de València


El passat 4 de març els alumnes de 4t d'ESO i 1r de Batxillerat vàrem fer una eixida a València, on ferem activitats matemàtiques al carrer, les quals ens van resultar molt interessants i educatives. Ací presentem algunes de les activitats realitzades:CÀLCUL DE L'ALTURA DE LA TORRE DELS SERRANS


Aquesta pràctica consisteix en intentar calcular l'altitud que tenen les torres dels Serrans.

Per a començar ens agrupàvem en grups de sis o set persones i ens donàven una motxilla plena de objectes en que seran aquests els que necessitarem per a resoldre la pràctica:                     Un espill

                     Un regle

                     Un bolígraf

                     Una llibreta per agafar apunts

                     Una calculadoraEn primer lloc, agafàvem l'espill i el posem al terra paral·lelament a un membre del nostre grup, de forma que aquest puga observar a través de l'espill el punt més alt de la torre formant dos triangles semblants, un triangle entre nosaltres i l'espill, i l'altre entre l'espill i la torre.A continuació mesuraríem l'altura del membre que estava davant de l'espill (h) des dels ulls fins al piso, després la distància del membre a l'espill (d) i la  de l'espill fins a la part baixa de la torre (D), deixant una incògnita que seria l'altura que volem calcular (H). Com en la imatge que vegem ací. DESENVOLUPAMENT D'UN COS EN EL PLA


L'activitat va consistir en dibuixar sobre un full (pla) , les cares (polígons) que formen alguns  cossos, de manera que si els pleguem, obtenim la figura.Piràmide base quadrada

Açò ens facilita com calcular àrees, volums de cossos sense saber les formules.CÀLCUL DEL NOMBRE DE MANIFESTANTS  PER METRE QUADRAT


És habitual sentir als mitjans de   comunicació que a les manifestacions hi ha un nombre determinat de manifestants. A vegades aquesta xifra varia segons qui ens fa arribar

l' informació.

Per què succeïx açò?

Nosaltres ho vam calcular des del punt de vista de l'organització de la concentració i des del punt de vista policial.

Segons els interessos, els cossos policials afirmen que hi ha entre dos i tres persones per metre quadrat, mentre que els convocants diuen que en un metre quadrat caben fins a dotze persones.Primerament vam calcular la superfície d'un fragment de la plaça i vam obtindre 203'3 metres quadrats.
Des del punt de vista dels organitzadors de la concentració hi haurien en la plaça al voltant de 2440 persones. 

Segons la policia a la plaça hi haurien uns 407 manifestants.

Es pot observar la gran diferència que hi ha des d'un punt de vista a un altre i com els mitjans de comunicació distorsionen les xifres segons els seus interessos.EL NOMBRE AURI


Aquesta és una de les activitats que vam fer a València.

El nombre phi, també  conegut com el nombre d'or, o nombre auri, és un nombre irracional representat amb la lletra grega  Φ (phi). Aquest nombre fa referència a la proporció àurea (proporció és igual a fracció)L'equació s'expressa així:Φ =  1 + √5  = 1,61803398874988...

               2També trobem la proporció àurea en aspectes de la naturalesa com són:

            - Closca dels caragols

            - Al rusc de les abelles

            - Les fulles de les plantes

            - El logo de Apple

            - Al DNI

            - A les proporcions de la nostra cara (com per exemple, si    dividixes la longitud de         la teua cara entre la longitud del teu nas a la barbeta)

Com a exemple també podem parlar-vos del “David” de Miguel Àngel. Aquesta escultura està tota elaborada a partir de la proporció àurea.

Aquesta activitat va consistir en averiguar quina persona del grup s'aproximava més a la proporció àurea, és a dir, el/la més “perfecte/a” mesurant la nostra altura de cap a peus, i dividint-la entre la distància del melic als peus.

Al nostre grup, la persona que més es va acostar va obtindre un 1, 625. (Ho vam fer dividint 182cm /112cm).  ESCALA DE LA MAQUETA DEL MICALET


Una de les activitats que vam realitzar el passat 4 de març a València en la ruta matemàtica va ser el càlcul de l'altura del Micalet a partir de la mesura d'un dels seus costats.

El Micalet és un octoedre en el qual la seua altura és igual al seu perímetre. Aleshores vam mesurar un costat que feia 6,67 metres. Després ho vam multiplicar per 8 (nombre de costats) i el resultat va ser 53,36 metres, que era l'altura d'aquest edifici.

Després vam tindre que calcular l'escala de la maqueta del Micalet respecte a l'edifici real.

En aquest cas vam mesurar l'altura del Micalet en la maqueta, que era 51 cm i, vam dividir l'altura real entre l'altura de la maqueta en metres, és a dir, dividírem 53,36 entre 0,51 i el resultat era l'escala: 1: 104 en centímetres.

                                                                                                 Alumnat 4t ESO

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada