dijous, 5 de maig de 2016

Debats argumentatitus a la classe de valencià

Un text argumentatiu és aquell on predomina l’argumentació i que exposa l'opinió de l'autor sobre un assumpte. Argumentar consisteix a exposar de manera raonada i lògica unes opinions per tal de convèncer algú que manifesta una altra opinió.
Es divideix en tres parts:
1. L'exposició: es presenta la tesi, la idea que es vol demostrar. Són les raons que serveixen per defensar una idea. També hi pot haver contraarguments, és a dir, arguments en contra, que es poden tenir en compte per rebatre'ls i reforçar la idea que es vol defensar.
2. La demostració: es presenten els arguments que corroboren la tesi de qui argumenta i que han de servir per convèncer l'interlocutor.
3. La conclusió: recull i enuncia de manera sintètica i clara la tesi de l'autor i ofereix nous temes per tractar en un futur.
A la classe de valencià estem organitzant una serie de debats elegits per l’alumnat de 2n A i B  ja que tenim els conceptes de text argumentatiu assimilats. Els debats els duem a terme els últims deu minuts de cada classe, en ell sols intervé l’alumnat.
Els alumnes han de triar temes polèmics (corregudes de bous, mòbil a classe) per  poder interpretar diferents opinions i donar arguments.
La idea principal d’aquesta iniciativa és donar-li importància a l’expressió oral de l’alumne, ja que al llarg de la nostra vida ens resultarà més important que l’escrita.
Des de la meua experiència puc dir que és molt gratificant el fet de compartir la teua opinió amb els altres i debatre amb les diferents postures que sorgeixen.


                                                             Carles Gomar Camarena 2n ESO 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada