dilluns, 6 de febrer de 2017

Cinema amb valors a la classe de francés

LOS CHICOS DEL CORO”

Los chicos del coro” és una pel·lícula que els alumnes de 4t. ESO hem vist a l´assignatura optativa de francés com a activitat complementària per tal de aprendre millor i de manera més motivadora la segona llengua estrangera.

És una pel·lícula francesa dirigida per Cristophe Barratier i protagonitzada, entre altres, per Gérard Jugnot.

Aquesta pel·lícula conta una part de la vida de Clément Mathieu, un professor de música sense feina, el qual accepta un lloc de treball com a professor vigilant en un internat de reeducació de menors anomenat “Fond de l’Étang”. Ací s’utilitza un sistema molt sever i violent per reeducar els xiquets, que el protagonista rebutja totalment. Mathieu, ensenyant-los música i formant una coral transforma la vida d’aquestes criatures.

Després de veure la pel·lícula el personatge que més m’ ha cridat l’atenció ha sigut Clément Mathieu, ja que aconsegueix mitjançant la música captar l’atenció dels xiquets i obrir-los una porta al món de la cultura i de la vida.
El missatge que intenta transmetre la pel·lícula és un missatge d’esperança i de superació personal. Intenta fer entendre que tothom és educable i que la clau està en com fer arribar l’educació a la gent. Mathieu el que fa és trobar la motivació necessària per a que als xiquets els interesse el que estan fent , en aquest cas la música, alhora la seua gran passió.
Crec que aquesta pel·lícula és adequada per a la nostra edat, ja que molts joves, d’ alguna manera, es poden veure reflexats en eixos xiquets problemàtics, difícils, sense expectatives que necessiten reconduir la seua vida amb un professor com Clément Mathieu que aconseguisca acostar-se al seus cors i als seus sentiments i així poder ensenyar-los els valors fonamentals de la vida. D’altres joves pensaran en la sort que tenen de no pertànyer a un grup desafavorit com són els xiquets de l’internat i de poder gaudir d’una educació de qualitat.

A mi aquesta pel·lícula m’ha agradat molt perquè m’ha fet reflexionar sobre la innocència de la infantesa. Un exemple molt clar és Pépinot, que pensava que el seu pare aniria a per ell algun dissabte, o Morhange, qui no aprofitava el seu talent ocult. És una pel·lícula on la tendresa venç la violència. També fa reflexionar sobre el sentit de la vida, ja que tracta temes molt diversos: amor, família, música...És una barreja de tendresa, passió, cerca de la justícia i de valoració de la persona com a tal.
Jo recomanaria aquesta pel·lícula a tot tipus de persones, des de xiquets fins adults, a més els actors desenvolupen un treball excel·lent. La trama et fa pensar i empatitzar amb tots els personatges, mestres i alumnes, i això ens obliga a que reflexionem al voltant de la nostra pròpia realitat i de la nostra vida, valorant-la molt més.

Elena Montaner Sanestanislao 4tB

LES CHORISTES”

"Les Choristes" c’est un film que les étudiants de 4ème ESO ont vu et travaillé en français deuxième langue étrangère afin d´apprendre la langue française d´une façon plus motivante.

Celui-ci c’est un film français réalisé par Cristophe Barratier et interprété, entre autres, par Gérard Jugnot. Il raconte une partie de la vie de Clément Mathieu, un professeur de musique sans travail qui accepte un emploi comme professeur surveillant, dans un pensionnat pour des enfants appelé « Fond de l’Etang « . Ici, on utilise un système de rééducation des enfants très violent, que le protagoniste rejette complètement. Mathieu enseigne de la musique aux enfants et il forme une chorale. Grâce à cela il transforme les vies des enfants.

Le personnage que j´ai plus aimé du film c´est Clément Mathieu. Il souhaite motiver les enfants par la musique et leur ouvrir la porte au monde de la culture.
Le message que transmet le film c’est un message d’espérance et de dépassement personnel. Le film nous montre comment tout le monde est éducable si on est capable de le motiver. Mathieu trouve la motivation suffisante pour que les enfants s’intéressent à la musique, sa passion.

Je crois que ce film est adapté a notre âge, parce que beaucoup de jeunes peuvent se trouver dans la même situation que ces enfants problématiques, difficiles, sans issue. Ils ont besoin de reconduire leur vie avec un professeur comme Clément Mathieu qui est capable de s’approcher de leurs cœurs et comprend parfaitement leurs sentiments. En plus, Mathieu enseigne aux enfants les valeurs fondamentales de la vie. D’autres jeunes pensent au sort qu’ils ont de ne pas appartenir à un groupe malheureux comme les enfants de l’internat et de pouvoir jouir d’une éducation de qualité.

J’ai aimé ce film parce qu’il m’a fait réfléchir sur l’innocence de ces enfants. Un exemple clair c’est Pépinot, qui pense que son père ira le chercher un samedi ou Morhange qui ne profite pas son talent caché. C’est un film où la tendresse gagne la bataille à la violence, nous faisant réfléchir profondément sur le sens de la vie. Il traite différents thèmes : l’amour, la famille, la musique… C´est un mélange de tendresse, passion, recherche de la justice et d’évaluation de la personne.
Je recommande ce film pour toutes sortes de public, des enfants jusqu’aux adultes, en outre les acteurs développent un travail magnifique. L’histoire nous fait penser en tous les personnages : les profs et les élèves. Cela nous oblige à réfléchir sur notre vie.

Elena Montaner Sanestanislao 4tB

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada